​ ​
- 22%

Mascara Dầu Dừa Cửu Long Dưỡng Mi

(1 đánh giá)
39,000₫ 50,000₫

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

5

(1 đánh giá)

hài lòng- Anh - 30/05/2019 08:49:58 AM

Tôi mới sử dụng sản phẩm 1 tuần nhưng đã thấy hiệu quả rõ rệt, sẽ tiếp tục ủng hộ shop.
Mascara Dầu Dừa Cửu Long Dưỡng Mi5