​ ​
- 19%

Bột đậu đỏ gói lớn 1kg

(1 đánh giá)
129,000₫ 160,000₫

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

5

(1 đánh giá)

hài lòng- Thi - 30/05/2019 09:17:41 AM

Sản phẩm nguyên chất, dùng rất thích
Bột đậu đỏ gói lớn 1kg5